Mitoloji, felsefe ve İslam geleneğine eşsiz bir klasik: Simgesel Düşünme

ensonhaber.com

Simgeler ve semboller binlerce yıldır insanlığın macerasına eşlik etmiş, tüm kültürlerde farklı şekillerde kullanılmıştır. Kavramsal düşünme, öğrenmeye ve belirlemeye yardım ederken, simgesel düşünme yorumlamaya olanak tanır.

Yorum çokluğu, bir ilkeye bağlı olmak koşuluyla, evrensele açılmanın yoludur. Simge, duyusal olanın içerisinde olmasına karşın, insanı duyusallığın tutsaklığından kurtarır; verili gerçeği aşma ve dönüştürme yönünde işlev görür. Başka bir deyişle, simge özne yapıcı niteliktedir; özneleşme sürecini besler.

Düşünmek bir soyutlama, bir simgeleştirme işlevidir. İnsan ‘simgeleştirme’ yeti ve becerisi ile diğer varlıklardan ayrılır; bu ayrım nitel bir ayrımdır. İnsan, bu niteliğinden dolayı, başka bir varlığa indirgenemez bir biçimde özgül bir varoluştadır; bütün anlam ve ilişki dünyasını simgeler aracılığıyla kurar.

Metin Bobaroğlu’nun on beş yılı aşkın bir zamana yayılan yazıları, konuşma kayıtlarından derlemeler ve kendisi ile yapılan söyleşilerden oluşan Simgesel Düşünme adlı kitabı 2012 yılında, Aydınlanma Sorunu ve Değerler adlı kitabın ın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskısı ise 2014 yılında Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı.

Modern dünyada simgeler

Peki, bugünün modern dünyasında simgeler ve simgesel düşünme bize hangi olanakları sunar? Simgelerin dilini çözmek evrenin, doğanın ve insanın gizemli iç dünyasına yapılacak yolculukta bize hangi kapıları açar? Dahası simgesel düşünme bizi nasıl hayatımızın öznesi kılar?

Sayfa: 208

Alışılmadık düşünce biçimleri

Düşünür Metin Bobaroğlu, Simgesel Düşünme adlı kitabında bizleri alışılmadık bir düşünce biçimiyle tanıştırıyor. Mitoloji, felsefe ve tasavvufla dokuduğu bu zengin kitapta Hermes’ten İslam geleneğine dek geniş bir zamanda izini sürdüğü tarihsel süreç, pek çok kadim coğrafyaya uğrayarak nihayetinde Anadolu’nun derinliklerine iniyor. Simgesel Düşünme kendini keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir klasik.

Derinleşen ve gelişen gelenek

Metin Bobaroğlu, on beş yılı aşkın zamana yayılan yazıları ve konuşmalarından derlenen Simgesel Düşünme’de, simgelere, kişinin kültürel yapısı, yaşam deneyimi, bilgi birikimi, algılama düzeyi ve tinsel eğilimleri ölçüsünde bir anlam yüklendiğine vurgu yaparak simgesel dilin tarih içinde gittikçe gelişen ve derinleşen bir geleneğin bereketi olarak da tanımlanabileceğini söylüyor.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir